برچسب: اجرای جدول کشی

  • خانه
  • /پست های برچسب خورده ' اجرای جدول کشی '

۱۱ شهر جدول کاری-جدول گذاری-محوطه سازی -زیرسازی خیابان و پیاده رو

  1. خدمات جدول کاری (جدولکاری)
  2. خدمات محوطه سازیپیاده رو سازیجدول کاری-نحوه و قیمت جدول گذاری خیابان و پیاده رو و محوطه سازی مکان های مختلف-فضای پارک ها -پیاده رو ها – ویلا ها و….

در اجرای جدول گذاری خیابان مانند دیگر کارهای ساختمانی نیاز به تخصص و مهارت خاص می باشد. تا بتوان در جاهای مختلف از نوع جدول متفاوت و مناسب با آن مکان بهره برد:

عمده جدول گذاری خیابان :

۱-جدول گذاری نهری

۲-جدول کاری کانیو

۳- جدول گذاری کتابی

۴- جدول گذاری تک

نحوه اجرای جدول کشی (جدول کاری – جدول گذاری پیاده رو و خیابان)

قبل از اجرای عملیات جدول کاری باید با استفاده از نقشه های اجرایی محل دقیق نصب جدول مشخص شود و با استفاده از ابزارهای مختلف مثل رنگ مخصوص علامت گذاری شود .  .

برای نصب جدول زیر سازی از عوامل خیلی مهم می باشد به گونه ای که اولا  پی و زمینه نصب جدول از استحکام کافی برخوردار باشد و نیزاگر در مسیر جدول قسمتی از زمین برای نصب جدول مناسب نبد ابتدا با مصالح خاص زیر سازی درست انجام شود.

پس از برداشت خاک(خاک برداری) و زیر سازی مناسب هنگام نصب جدول اولا باید ارتفاع جدول  متناسب با خیابان و پیاده رو ها انتخاب شود و سپس جدول ها کاملاتراز ومناسب نصب شود.

**البته باید تو جه داشت که جدول کاری به دو صورت :۱-با استفاده از جدول های از پیش ساخته و آماده   و ۲-با استفاده از بتن های درجا

حالت دوم در برخی شرایط خاص و در هنگامی که با توجه به نقشه های اجرایی نیاز به جدول کاری یکنواخت نباشد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

جدول گذاری و جدولکاری

جدول کشی – جدول گذاری

جدول کاری تهران و کرج

جدولکشی در تهران و کرج

 

جدول کشی خیابان - جدولکار

جدول گذاری کتابی – جدول کاری خیابان

جدولگذاری و جدول کشی و جدول کاری

جدول کاری و جدولکشی و جدول گذاری

***در جدول کاری اصطلاحی به نام درز های انبساط وجود دارد که باید مورد توجه قرا ر بگیر د به گونه هایی که در فاصله های خاصی بین دو جدول مقداری فاصله و جود داشته باشد.

 بین جداول از این درز ها استفاده شود.

 

*در جدول گذاری های سر پوشیده باید دریچه های مناسب برای تخلیه آب های روان مثل آب باران و اب حاصل از شست و شوی خیابان در ان وجود داشته باشد.

نکته :در  صورت عبور کردن وسایل نقلیه از روی آبروها باید از دال های مخصوص بتنی با ضخامت حداقل ۱۵سانتی متر و یا از شبکه های مخصوص آرماتور استفاده شو د .

*پس از اجرای جدول کاری نوبت به اجرای بند کشی می رسد که برای جدول کشی اصولی باید این مرحله نیز با به خوبی و با مواد مخصوص انجام شود.

تیم پیمانکاری و جدول کشی(جدولکشی) ما با داشتن نیروی مجرب آماده اجرای انواع پروژه های عمرانی زیر سازی خیابان و پیاده رو پارک و ویلا و اجرای جدولکاریهای مختلف سر پوشیده و سر باز به صورت کلی و جزیی

اجرای خدمات در تهران – کرج و شهرستان ها

 

 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۵۰۷۸۴۴

۲۰ آذر گالری عکس جدول کاری و محوطه سازی – نمونه کار جدول کشی خیابان

جدول گذاری و جدولکاری

جدول کشی – جدول گذاری

جدول کشی

جدولکاری

جدول گذاری

جدول کاری و جدولگذاری

جدولکاری و جدول گذاریجدول گذاری پیاده رو و خیابان

جدول کشی و جدول کاری در تهران – کرج

جدولگذاری

جدول کاری در تهران و البرز

جدولکاری - جدول کشی

جدول گذاری – جدول کاری

جدول کشی خیابان

نصب جدول بتنی – جدول کاری خیابان

 

خدمات جدولگذاری خیابان

خدمات جدول کاری (جدولکاری )

جدول کاری تهران و کرج

خدمات جدول کاری (جدولکاری)

جدول گذاری و جدول کشی

جدول کاری و جدول کشی

جدولگذاری و جدول کشی خیابان و پیاده رو

جدولکشی خیابان – جدول گذاری خیابان

جدولگذاری و جدول کشی و جدول کاری

جدول کاری و جدولکشی و جدول گذاری