برچسب: جاده سازی

  • خانه
  • /پست های برچسب خورده ' جاده سازی '

۱۷ مهر پیاده رو سازی-جدول کاری-جدول کشی و جدولگذاری

پیاده رو سازی و جدول کاری – محوطه سازی خیابان و فضای سبز و پیاده رو

دسته بندی جدول:

به طوری جدول در جدول کاری به دو دسته ی قابل عبور و مانع عبور تقسیم می شود که هر کدام از این دسته ها انواع و اقسام مختلفی دار ند.

جدول مانع عبور می تواند به منظور جلوگیری از خروج خودرو از سواره رو به کار رود.

 

جدولکاری و جدول گذاریجدول گذاری پیاده رو و خیابان

جدول کشی و جدول کاری در تهران – کرج

در بحث پیاده روسازی و محوطه سازی ابتدا میتوا نیم جدول کاری را انجام دهیم تا هم مواد زیرین محوطه را در بر بگیرد و هم الگویی برای فرش کردن سنگ ایجاد شود.

پیاده رو سازی: پیاده رو ها معابری هستند که طراحی و ساخت صحیح آن ها تاثیر زیادی در افزایش سطح ایمنی عبور و افزایش کاربرد عبور می تواند داشته باشد.

به منظور تسهیل و راحتی تردد بر روی پیاده رو ها سطح افقی پیاده رو با رو سازی مناسب پوشیده میشو د .

بعضی اوقات عملیات احداث و نگه داری شبگه های زیر زمینی مثل خطوط گاز رسانی و آب رسانی مستلزم و نیازمند تخریب روسازی است.

پیاده رو سازی - محوطه سازی

موحوطه سازی و پیاده رو سازی

عملیات پیاده رو سازی شامل دو قسمت زیر سازی پیاده رو و روسازی پیاده رو می باشد.

زیرسازی مجمه عملیات و کارهایی است که بر روی خاک بستر و زمین انجام می شود تا زمینه و بستر مناسب برای ایجاد لایه یا لایه های رو سازی ایجاد شود.

روسازی پیاده رو شامل یه لایه اساس و یک لایه فرش کف می باشد.

لایه های زیر سازی پیاده رو: شامل یک لایه متراکم شده بستر خاک و یک لایه زیراساس می باشد.

لایه متراکم شده خاک بستر :لایه ای که  از مواد مضر و مواد آلی پاکسازی شده و کوبیده شده باشد.

لایه زیر اساس:لایه ای که بین خاک بستر و لایه اساس قرار می گیرد. این لایه در راه هایی که خاک بستر مقاومت خوبی ندارد و نیز راه های پر تردد وپر رفت و آمد می تواند به کار برده شودو معمولا از مصالحی مثل شن و ماسه و مصالح سنگ شکسته استفاده می شو د.

لایه های روسازی پیاده رو:شامل یک لایه اساس و یک لایه فرش سنگ است.

**البته لایه اساس معمولا در پیادرو های اصلی و پرتردد اجرا می شو د. و در پیاده رو های فرعی معمولا نیاز به اجرای لایه اساس نمی باشد.

 

لایه اساس:لایه ای است بین لایه زیر اساس و لایه رویه که می تواند بسته به شرایط تردد پیاده رو با مصالح مختلفی مثل شن و ماسه و سنگ شکسته و یا حتی آسفالت کم قیر(برای پیاده رو سازی های اصلی و پر رفت و آمد و یا راه های با خاک بستر با مقاومت کم) اجرا شود.

لایه انتهایی یا  رویی:لایه ای که معمولا از مقاومت نببتا بالایی دارد و از جنس مرغوب است و در برخی موارد در تماس با چرخ وسیله نقلیه نیز می باشد و این لایه نیز می تواند بسته به شرایط رفت و امدی از مصالح مختلفی برای پیاده روسازی استفاده شود.

 

شماره تماس :۰۹۱۲۱۵۰۷۸۴۴

۰۱ آذر اجرای خدمات جدول کاری (جدول کشی)خیابان و پیادو رو-گاردریل

جدولکاری (جدول گذاری)در اتوبان ها:

این نوع جدول بندی نیز نقش پر اهمیتی در کنترل عبور و مرور در اتوبان ها ایفا میکند که نکته های مختلفی باید در اجرای آن رعایت شود.

د امر جدول کشی اتوبان توانایی دیده شدن جدول (قابلیت رویت) به ویژه شب ها بسیار می تواند پر اهمیت باشد که در این موارد نیز موارد و  و نکات مهمی رعایت شود.

***نکاتی که می تواند باعث افزایش قابلیت رویت جدول بندی اتوبان شود:

نکته ۱-در جدول گذاری اتوبان ها (در شرایط یکسان)معمولا جدول های قائم و ارتفاع بلند نسبت به جداول ارتفاع کوتاه قابلیت رویت بیشتری دارند.

نکته۲-علامت های شب نما که در قسمت بالایی جدول کوبیده می توانند باعث افزایش قابلیت رویت جدول در جدول کاری اتوبان ها شوند.

نکته۳-در بعضی جدول های بتنی با استفاده از سیمان سفید و برخی مواد شب رنگ شاید بتوان قابلیت دیده شدن جدول بندی را بالا برد.

نکته ۴-طریقه ی ساخت وجه کناری جدول (به شکل محدب یا مقعر )برای انعکاس خوب نور و نیز استفاده از مواد خاص انعکاس دهنده ی نور نیز می تواند برای بالا بردن قابلیت رویت استفاده شود.

 

خدمات جدولگذاری خیابان

خدمات جدول کاری (جدولکاری )

جدولگذاری و جدول کشی خیابان و پیاده رو

جدولکشی خیابان – جدول گذاری خیابان

 

 

 

گاردریل: