برچسب: جدول کاری در تهران

  • خانه
  • /پست های برچسب خورده ' جدول کاری در تهران '

۱۱ شهر جدول کاری-جدول گذاری-محوطه سازی -زیرسازی خیابان و پیاده رو

  1. خدمات جدول کاری (جدولکاری)
  2. خدمات محوطه سازیپیاده رو سازیجدول کاری-نحوه و قیمت جدول گذاری خیابان و پیاده رو و محوطه سازی مکان های مختلف-فضای پارک ها -پیاده رو ها – ویلا ها و….

در اجرای جدول گذاری خیابان مانند دیگر کارهای ساختمانی نیاز به تخصص و مهارت خاص می باشد. تا بتوان در جاهای مختلف از نوع جدول متفاوت و مناسب با آن مکان بهره برد:

عمده جدول گذاری خیابان :

۱-جدول گذاری نهری

۲-جدول کاری کانیو

۳- جدول گذاری کتابی

۴- جدول گذاری تک

نحوه اجرای جدول کشی (جدول کاری – جدول گذاری پیاده رو و خیابان)

قبل از اجرای عملیات جدول کاری باید با استفاده از نقشه های اجرایی محل دقیق نصب جدول مشخص شود و با استفاده از ابزارهای مختلف مثل رنگ مخصوص علامت گذاری شود .  .

برای نصب جدول زیر سازی از عوامل خیلی مهم می باشد به گونه ای که اولا  پی و زمینه نصب جدول از استحکام کافی برخوردار باشد و نیزاگر در مسیر جدول قسمتی از زمین برای نصب جدول مناسب نبد ابتدا با مصالح خاص زیر سازی درست انجام شود.

پس از برداشت خاک(خاک برداری) و زیر سازی مناسب هنگام نصب جدول اولا باید ارتفاع جدول  متناسب با خیابان و پیاده رو ها انتخاب شود و سپس جدول ها کاملاتراز ومناسب نصب شود.

**البته باید تو جه داشت که جدول کاری به دو صورت :۱-با استفاده از جدول های از پیش ساخته و آماده   و ۲-با استفاده از بتن های درجا

حالت دوم در برخی شرایط خاص و در هنگامی که با توجه به نقشه های اجرایی نیاز به جدول کاری یکنواخت نباشد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

جدول گذاری و جدولکاری

جدول کشی – جدول گذاری

جدول کاری تهران و کرج

جدولکشی در تهران و کرج

 

جدول کشی خیابان - جدولکار

جدول گذاری کتابی – جدول کاری خیابان

جدولگذاری و جدول کشی و جدول کاری

جدول کاری و جدولکشی و جدول گذاری

***در جدول کاری اصطلاحی به نام درز های انبساط وجود دارد که باید مورد توجه قرا ر بگیر د به گونه هایی که در فاصله های خاصی بین دو جدول مقداری فاصله و جود داشته باشد.

 بین جداول از این درز ها استفاده شود.

 

*در جدول گذاری های سر پوشیده باید دریچه های مناسب برای تخلیه آب های روان مثل آب باران و اب حاصل از شست و شوی خیابان در ان وجود داشته باشد.

نکته :در  صورت عبور کردن وسایل نقلیه از روی آبروها باید از دال های مخصوص بتنی با ضخامت حداقل ۱۵سانتی متر و یا از شبکه های مخصوص آرماتور استفاده شو د .

*پس از اجرای جدول کاری نوبت به اجرای بند کشی می رسد که برای جدول کشی اصولی باید این مرحله نیز با به خوبی و با مواد مخصوص انجام شود.

تیم پیمانکاری و جدول کشی(جدولکشی) ما با داشتن نیروی مجرب آماده اجرای انواع پروژه های عمرانی زیر سازی خیابان و پیاده رو پارک و ویلا و اجرای جدولکاریهای مختلف سر پوشیده و سر باز به صورت کلی و جزیی

اجرای خدمات در تهران – کرج و شهرستان ها

 

 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۵۰۷۸۴۴

۲۰ آبا جدول کشی – خدمات جدول کشی (جدول کاری تهران)

جدول کشی ٬محوطه سازی و اجرای جدولکاری ، جدول گذاری و هدایت آب های سطحی

جدول کاری چیست؟ -جدول کشی چیست؟

جدول های بتنی معمولا به صورت واحد های پیش ساخته و مجزا و در اندازه های متنوع ساخته می شوند و سپس به صورت منظم ودر ردیف های خاص و به صورت یک پارچه تحت کار جدول کاری و یا جدول کشی در مکان های مختلف مثل قسمت های مختلف خیابان و یا فضای سبز در کنار هم چیده می شود و جدول کاری(جدول بندی)اجرا می شود.

 

جنس جدول:جدول ها عموما می توانند از بتن یا سیمان پرتلند و یا بتن آسفالتی و گاها از گرانیت و فولاد نیزساخته شوند.

محل جدول کاری(جدول بندی):

جدول گذاری معمولا باید در حدود خیابان و نیز پارک ها و فضای سبز برای محوطه سازی و در میدان ها و … کاربرد دارد.

مزایای جدول کاری:

جدول کشی خیابان مزایای مختلفی دارد از جمله این که:

۱-شکل لبه خیابان را مشخص می کند.

۲-جدولکاری آبهای سطحی را  در دو طرف خیابان کنترل می کند.

۳-نقش جداسازی محل خیابان و پیاده رو را نیز جدول کشی(جدول کاری) اجرا می کند.

۴-جدول کاری می تواندبرای کنترل عبور وسیله نقلیه نیز نقش داشته باشد‌.

۵-جدول کاری در کنترل و هدایت ترافیک اهمیت دارد.

۶-علاوه بر این ها جدول کاری می تواند در زیباسازی خیابان و پیاده رو نیز نقش مهمی ایفا کند.

جدول بتنی - جدول کشی در تهران و کرج

جدولکاری – جدولگذاری

جدولکاری - جدول کشی

جدول گذاری – جدول کاری

 

 

اندازه جدولها:

جدول ها معمولا به دو صورت کوتاه و بلند هستند.

جدول کاری [جدول کشی]با جدول های کوتاه:

این جدول ها که معمولا ارتفاع ۵تا۱۵سانتی متر دارندمی توانند در جاهایی استفاده شوند که نیاز است که اگر احیانا وسیله نقلیه ای به آن برخورد کرد به آن صدمه ای وارد نشود و بتواند از روی آن عبور کند.

جدولکاری با جدول های بلند :این جدول ها همان گونه که از اسم آن پیداست معمولا ارتفاع به نسبت زیاد (بیش تر از ۱۵سانتی متر و در برخی موارد حتی ۸۰سانتی متر می تواند داشته باشد و مثلا در جاهایی کاربرد دارد که جلوی خروج وسیله نقلیه از راه گرفته شود.

نکته ۱:جدول های با ارتفاع بیش از ۲۰سانتی متر می تواند باز کردن درب خودرو را با مشکل مواجه کند .

نکته ۲:اگر نیاز باشد از عبور فیزیکی از روی جدول جلوگیری گردد ارتفاع جدول می تواند حتی ۸۰سانتی متر باشد.

 

 

۱۷ مهر پیاده رو سازی-جدول کاری-جدول کشی و جدولگذاری

پیاده رو سازی و جدول کاری – محوطه سازی خیابان و فضای سبز و پیاده رو

دسته بندی جدول:

به طوری جدول در جدول کاری به دو دسته ی قابل عبور و مانع عبور تقسیم می شود که هر کدام از این دسته ها انواع و اقسام مختلفی دار ند.

جدول مانع عبور می تواند به منظور جلوگیری از خروج خودرو از سواره رو به کار رود.

 

جدولکاری و جدول گذاریجدول گذاری پیاده رو و خیابان

جدول کشی و جدول کاری در تهران – کرج

در بحث پیاده روسازی و محوطه سازی ابتدا میتوا نیم جدول کاری را انجام دهیم تا هم مواد زیرین محوطه را در بر بگیرد و هم الگویی برای فرش کردن سنگ ایجاد شود.

پیاده رو سازی: پیاده رو ها معابری هستند که طراحی و ساخت صحیح آن ها تاثیر زیادی در افزایش سطح ایمنی عبور و افزایش کاربرد عبور می تواند داشته باشد.

به منظور تسهیل و راحتی تردد بر روی پیاده رو ها سطح افقی پیاده رو با رو سازی مناسب پوشیده میشو د .

بعضی اوقات عملیات احداث و نگه داری شبگه های زیر زمینی مثل خطوط گاز رسانی و آب رسانی مستلزم و نیازمند تخریب روسازی است.

پیاده رو سازی - محوطه سازی

موحوطه سازی و پیاده رو سازی

عملیات پیاده رو سازی شامل دو قسمت زیر سازی پیاده رو و روسازی پیاده رو می باشد.

زیرسازی مجمه عملیات و کارهایی است که بر روی خاک بستر و زمین انجام می شود تا زمینه و بستر مناسب برای ایجاد لایه یا لایه های رو سازی ایجاد شود.

روسازی پیاده رو شامل یه لایه اساس و یک لایه فرش کف می باشد.

لایه های زیر سازی پیاده رو: شامل یک لایه متراکم شده بستر خاک و یک لایه زیراساس می باشد.

لایه متراکم شده خاک بستر :لایه ای که  از مواد مضر و مواد آلی پاکسازی شده و کوبیده شده باشد.

لایه زیر اساس:لایه ای که بین خاک بستر و لایه اساس قرار می گیرد. این لایه در راه هایی که خاک بستر مقاومت خوبی ندارد و نیز راه های پر تردد وپر رفت و آمد می تواند به کار برده شودو معمولا از مصالحی مثل شن و ماسه و مصالح سنگ شکسته استفاده می شو د.

لایه های روسازی پیاده رو:شامل یک لایه اساس و یک لایه فرش سنگ است.

**البته لایه اساس معمولا در پیادرو های اصلی و پرتردد اجرا می شو د. و در پیاده رو های فرعی معمولا نیاز به اجرای لایه اساس نمی باشد.

 

لایه اساس:لایه ای است بین لایه زیر اساس و لایه رویه که می تواند بسته به شرایط تردد پیاده رو با مصالح مختلفی مثل شن و ماسه و سنگ شکسته و یا حتی آسفالت کم قیر(برای پیاده رو سازی های اصلی و پر رفت و آمد و یا راه های با خاک بستر با مقاومت کم) اجرا شود.

لایه انتهایی یا  رویی:لایه ای که معمولا از مقاومت نببتا بالایی دارد و از جنس مرغوب است و در برخی موارد در تماس با چرخ وسیله نقلیه نیز می باشد و این لایه نیز می تواند بسته به شرایط رفت و امدی از مصالح مختلفی برای پیاده روسازی استفاده شود.

 

شماره تماس :۰۹۱۲۱۵۰۷۸۴۴

۰۱ آذر اجرای خدمات جدول کاری (جدول کشی)خیابان و پیادو رو-گاردریل

جدولکاری (جدول گذاری)در اتوبان ها:

این نوع جدول بندی نیز نقش پر اهمیتی در کنترل عبور و مرور در اتوبان ها ایفا میکند که نکته های مختلفی باید در اجرای آن رعایت شود.

د امر جدول کشی اتوبان توانایی دیده شدن جدول (قابلیت رویت) به ویژه شب ها بسیار می تواند پر اهمیت باشد که در این موارد نیز موارد و  و نکات مهمی رعایت شود.

***نکاتی که می تواند باعث افزایش قابلیت رویت جدول بندی اتوبان شود:

نکته ۱-در جدول گذاری اتوبان ها (در شرایط یکسان)معمولا جدول های قائم و ارتفاع بلند نسبت به جداول ارتفاع کوتاه قابلیت رویت بیشتری دارند.

نکته۲-علامت های شب نما که در قسمت بالایی جدول کوبیده می توانند باعث افزایش قابلیت رویت جدول در جدول کاری اتوبان ها شوند.

نکته۳-در بعضی جدول های بتنی با استفاده از سیمان سفید و برخی مواد شب رنگ شاید بتوان قابلیت دیده شدن جدول بندی را بالا برد.

نکته ۴-طریقه ی ساخت وجه کناری جدول (به شکل محدب یا مقعر )برای انعکاس خوب نور و نیز استفاده از مواد خاص انعکاس دهنده ی نور نیز می تواند برای بالا بردن قابلیت رویت استفاده شود.

 

خدمات جدولگذاری خیابان

خدمات جدول کاری (جدولکاری )

جدولگذاری و جدول کشی خیابان و پیاده رو

جدولکشی خیابان – جدول گذاری خیابان

 

 

 

گاردریل:

 

۲۰ آذر گالری عکس جدول کاری و محوطه سازی – نمونه کار جدول کشی خیابان

جدول گذاری و جدولکاری

جدول کشی – جدول گذاری

جدول کشی

جدولکاری

جدول گذاری

جدول کاری و جدولگذاری

جدولکاری و جدول گذاریجدول گذاری پیاده رو و خیابان

جدول کشی و جدول کاری در تهران – کرج

جدولگذاری

جدول کاری در تهران و البرز

جدولکاری - جدول کشی

جدول گذاری – جدول کاری

جدول کشی خیابان

نصب جدول بتنی – جدول کاری خیابان

 

خدمات جدولگذاری خیابان

خدمات جدول کاری (جدولکاری )

جدول کاری تهران و کرج

خدمات جدول کاری (جدولکاری)

جدول گذاری و جدول کشی

جدول کاری و جدول کشی

جدولگذاری و جدول کشی خیابان و پیاده رو

جدولکشی خیابان – جدول گذاری خیابان

جدولگذاری و جدول کشی و جدول کاری

جدول کاری و جدولکشی و جدول گذاری