برچسب: جدول کشی بزرگراه

  • خانه
  • /پست های برچسب خورده ' جدول کشی بزرگراه '

۰۱ آذر اجرای خدمات جدول کاری (جدول کشی)خیابان و پیادو رو-گاردریل

جدولکاری (جدول گذاری)در اتوبان ها:

این نوع جدول بندی نیز نقش پر اهمیتی در کنترل عبور و مرور در اتوبان ها ایفا میکند که نکته های مختلفی باید در اجرای آن رعایت شود.

د امر جدول کشی اتوبان توانایی دیده شدن جدول (قابلیت رویت) به ویژه شب ها بسیار می تواند پر اهمیت باشد که در این موارد نیز موارد و  و نکات مهمی رعایت شود.

***نکاتی که می تواند باعث افزایش قابلیت رویت جدول بندی اتوبان شود:

نکته ۱-در جدول گذاری اتوبان ها (در شرایط یکسان)معمولا جدول های قائم و ارتفاع بلند نسبت به جداول ارتفاع کوتاه قابلیت رویت بیشتری دارند.

نکته۲-علامت های شب نما که در قسمت بالایی جدول کوبیده می توانند باعث افزایش قابلیت رویت جدول در جدول کاری اتوبان ها شوند.

نکته۳-در بعضی جدول های بتنی با استفاده از سیمان سفید و برخی مواد شب رنگ شاید بتوان قابلیت دیده شدن جدول بندی را بالا برد.

نکته ۴-طریقه ی ساخت وجه کناری جدول (به شکل محدب یا مقعر )برای انعکاس خوب نور و نیز استفاده از مواد خاص انعکاس دهنده ی نور نیز می تواند برای بالا بردن قابلیت رویت استفاده شود.

 

خدمات جدولگذاری خیابان

خدمات جدول کاری (جدولکاری )

جدولگذاری و جدول کشی خیابان و پیاده رو

جدولکشی خیابان – جدول گذاری خیابان

 

 

 

گاردریل: