برچسب: پیاده رو سازی در تهران

  • خانه
  • /پست های برچسب خورده ' پیاده رو سازی در تهران '

۱۱ شهر جدول کاری-جدول گذاری-محوطه سازی -زیرسازی خیابان و پیاده رو

  1. خدمات جدول کاری (جدولکاری)
  2. خدمات محوطه سازیپیاده رو سازیجدول کاری-نحوه و قیمت جدول گذاری خیابان و پیاده رو و محوطه سازی مکان های مختلف-فضای پارک ها -پیاده رو ها – ویلا ها و….

در اجرای جدول گذاری خیابان مانند دیگر کارهای ساختمانی نیاز به تخصص و مهارت خاص می باشد. تا بتوان در جاهای مختلف از نوع جدول متفاوت و مناسب با آن مکان بهره برد:

عمده جدول گذاری خیابان :

۱-جدول گذاری نهری

۲-جدول کاری کانیو

۳- جدول گذاری کتابی

۴- جدول گذاری تک

نحوه اجرای جدول کشی (جدول کاری – جدول گذاری پیاده رو و خیابان)

قبل از اجرای عملیات جدول کاری باید با استفاده از نقشه های اجرایی محل دقیق نصب جدول مشخص شود و با استفاده از ابزارهای مختلف مثل رنگ مخصوص علامت گذاری شود .  .

برای نصب جدول زیر سازی از عوامل خیلی مهم می باشد به گونه ای که اولا  پی و زمینه نصب جدول از استحکام کافی برخوردار باشد و نیزاگر در مسیر جدول قسمتی از زمین برای نصب جدول مناسب نبد ابتدا با مصالح خاص زیر سازی درست انجام شود.

پس از برداشت خاک(خاک برداری) و زیر سازی مناسب هنگام نصب جدول اولا باید ارتفاع جدول  متناسب با خیابان و پیاده رو ها انتخاب شود و سپس جدول ها کاملاتراز ومناسب نصب شود.

**البته باید تو جه داشت که جدول کاری به دو صورت :۱-با استفاده از جدول های از پیش ساخته و آماده   و ۲-با استفاده از بتن های درجا

حالت دوم در برخی شرایط خاص و در هنگامی که با توجه به نقشه های اجرایی نیاز به جدول کاری یکنواخت نباشد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

جدول گذاری و جدولکاری

جدول کشی – جدول گذاری

جدول کاری تهران و کرج

جدولکشی در تهران و کرج

 

جدول کشی خیابان - جدولکار

جدول گذاری کتابی – جدول کاری خیابان

جدولگذاری و جدول کشی و جدول کاری

جدول کاری و جدولکشی و جدول گذاری

***در جدول کاری اصطلاحی به نام درز های انبساط وجود دارد که باید مورد توجه قرا ر بگیر د به گونه هایی که در فاصله های خاصی بین دو جدول مقداری فاصله و جود داشته باشد.

 بین جداول از این درز ها استفاده شود.

 

*در جدول گذاری های سر پوشیده باید دریچه های مناسب برای تخلیه آب های روان مثل آب باران و اب حاصل از شست و شوی خیابان در ان وجود داشته باشد.

نکته :در  صورت عبور کردن وسایل نقلیه از روی آبروها باید از دال های مخصوص بتنی با ضخامت حداقل ۱۵سانتی متر و یا از شبکه های مخصوص آرماتور استفاده شو د .

*پس از اجرای جدول کاری نوبت به اجرای بند کشی می رسد که برای جدول کشی اصولی باید این مرحله نیز با به خوبی و با مواد مخصوص انجام شود.

تیم پیمانکاری و جدول کشی(جدولکشی) ما با داشتن نیروی مجرب آماده اجرای انواع پروژه های عمرانی زیر سازی خیابان و پیاده رو پارک و ویلا و اجرای جدولکاریهای مختلف سر پوشیده و سر باز به صورت کلی و جزیی

اجرای خدمات در تهران – کرج و شهرستان ها

 

 شماره تماس : ۰۹۱۲۱۵۰۷۸۴۴

۱۷ مهر پیاده رو سازی-جدول کاری-جدول کشی و جدولگذاری

پیاده رو سازی و جدول کاری – محوطه سازی خیابان و فضای سبز و پیاده رو

دسته بندی جدول:

به طوری جدول در جدول کاری به دو دسته ی قابل عبور و مانع عبور تقسیم می شود که هر کدام از این دسته ها انواع و اقسام مختلفی دار ند.

جدول مانع عبور می تواند به منظور جلوگیری از خروج خودرو از سواره رو به کار رود.

 

جدولکاری و جدول گذاریجدول گذاری پیاده رو و خیابان

جدول کشی و جدول کاری در تهران – کرج

در بحث پیاده روسازی و محوطه سازی ابتدا میتوا نیم جدول کاری را انجام دهیم تا هم مواد زیرین محوطه را در بر بگیرد و هم الگویی برای فرش کردن سنگ ایجاد شود.

پیاده رو سازی: پیاده رو ها معابری هستند که طراحی و ساخت صحیح آن ها تاثیر زیادی در افزایش سطح ایمنی عبور و افزایش کاربرد عبور می تواند داشته باشد.

به منظور تسهیل و راحتی تردد بر روی پیاده رو ها سطح افقی پیاده رو با رو سازی مناسب پوشیده میشو د .

بعضی اوقات عملیات احداث و نگه داری شبگه های زیر زمینی مثل خطوط گاز رسانی و آب رسانی مستلزم و نیازمند تخریب روسازی است.

پیاده رو سازی - محوطه سازی

موحوطه سازی و پیاده رو سازی

عملیات پیاده رو سازی شامل دو قسمت زیر سازی پیاده رو و روسازی پیاده رو می باشد.

زیرسازی مجمه عملیات و کارهایی است که بر روی خاک بستر و زمین انجام می شود تا زمینه و بستر مناسب برای ایجاد لایه یا لایه های رو سازی ایجاد شود.

روسازی پیاده رو شامل یه لایه اساس و یک لایه فرش کف می باشد.

لایه های زیر سازی پیاده رو: شامل یک لایه متراکم شده بستر خاک و یک لایه زیراساس می باشد.

لایه متراکم شده خاک بستر :لایه ای که  از مواد مضر و مواد آلی پاکسازی شده و کوبیده شده باشد.

لایه زیر اساس:لایه ای که بین خاک بستر و لایه اساس قرار می گیرد. این لایه در راه هایی که خاک بستر مقاومت خوبی ندارد و نیز راه های پر تردد وپر رفت و آمد می تواند به کار برده شودو معمولا از مصالحی مثل شن و ماسه و مصالح سنگ شکسته استفاده می شو د.

لایه های روسازی پیاده رو:شامل یک لایه اساس و یک لایه فرش سنگ است.

**البته لایه اساس معمولا در پیادرو های اصلی و پرتردد اجرا می شو د. و در پیاده رو های فرعی معمولا نیاز به اجرای لایه اساس نمی باشد.

 

لایه اساس:لایه ای است بین لایه زیر اساس و لایه رویه که می تواند بسته به شرایط تردد پیاده رو با مصالح مختلفی مثل شن و ماسه و سنگ شکسته و یا حتی آسفالت کم قیر(برای پیاده رو سازی های اصلی و پر رفت و آمد و یا راه های با خاک بستر با مقاومت کم) اجرا شود.

لایه انتهایی یا  رویی:لایه ای که معمولا از مقاومت نببتا بالایی دارد و از جنس مرغوب است و در برخی موارد در تماس با چرخ وسیله نقلیه نیز می باشد و این لایه نیز می تواند بسته به شرایط رفت و امدی از مصالح مختلفی برای پیاده روسازی استفاده شود.

 

شماره تماس :۰۹۱۲۱۵۰۷۸۴۴